adelgazar

miércoles, 20 de octubre de 2010

Quaderns Virtuals

Què són?
- És una tècnica digital nova que neix i es desenvolupa al Departament d’Educació de  Catalunya, amb la finalitat de transmetre les activitats reals en paper a la xarxa.
- Aquest recurs didàctic permet al professor de qualsevol cicle, avaluar el progrés i rendiment de l’alumnat.
- A més a més ens permet crear diferents tipus d’activitats amb materials diversos.

Característiques:

          - ESTRUCTURA DELS QUADERNS:
Permet treballar de la mateixa manera que com en un quadern tradicional, permetin així escriure comentaris, dubtes, correccions.
Poden ser molt útils per un mateix grup d’estudiants responent així a les seves mancances i reforçant les seves necessitats particulars i pot ser un altra forma de seguir el nivell d’aprenentatge de l’alumne.

         - APARENCES:
Depenent del destinatari, el docent pot escollir l’aparença del quadern, segons el nivell i àrea educativa. L’única cosa que varia és el disseny, ja que els continguts són el mateixos.

Trobem tres tipus:aparença estàndard
Estàndar
 

aparença infantil
Infantilaparença formal
Informal
                      - TIPUS D’ACTIVITATS:

- Selecció: Són una sèrie de preguntes que s’han de triar entre una llista de varies opcions.
- Ordenació: Es tracta d’ordenar els elements desordenats.
- Omplir espais: S’omplen espais buits, amb mots que els alumnes creuen correctes.
- Arrossegar: Permeten desplaçar cada resposta a la posició correcta.
- Zones sensibles: Preguntes que poden unir punts d’una imatge.
- Dibuix: Preguntes que l’alumne pot contestar realitzant un dibuix o dibuixar línies i formes a sobre d’una imatge.


Comentari: Trobem que els quaderns virtuals són una manera més didàctica de fer exercicis, ja que permeten realitzar les mateixes activitats tradicionals, però en comptes de ser als tipics quaderns, queden reflectides a la xarxa, amb la facilitat que els professors també poden fer correccions, i segons el curs i el nivell dels alumnes el disseny dels quaderns pot ser més o menys formal o informal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario