adelgazar

lunes, 8 de noviembre de 2010

i finalment el nostre...
Projecte final: La granja


INTRODUCCIÓ


Per treballar aquesta temàtica hem escollit el programa JClic, relacionat amb les noves tecnologies, amb l’objectiu de que els nens/es aprenguin a través del joc i interactuïn amb la tecnologia. Creiem que és una eina senzilla i alhora educativa. Hem realitzat una activitat educativa per a cada etapa tenint en compte les necessitats del nen/a, els seus interessos i el seu procés d’aprenentatge.


Tot això ho aplicarem en un ambient càlid d’afecte i confiança, per a que els nens tinguin una bona integració social. Esperem que us agradi i que us sigui profitós com a educadors/es.

 ELS OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE SÓN:

 • Conèixer els animals.
 • Aprendre els noms dels animals.
 • Interactuar amb les noves tecnologies.
 • Aprendre nous conceptes.
 • Potenciar el gust per els animals.
 • Relacionar l’animal amb el seu hàbitat.
 • Gaudir i participar en les activitats proposades.
 • Mantenir l’atenció mentre dura l’activitat
 • Introduir els colors a través dels animals.
 • Ser capaç de participar activament en activitats col·lectives.
 • Saber esforçar-se per vèncer les dificultats i demanar ajuda a la persona adulta quan calgui.
 • Actuar amb respecte i curiositat davant de les activitats proposades per l’educador/a.
 • Comprendre les normes per realitzar les activitats.
 • Ser capaç de tolerar intervals d’espera curts sense poder intervenir, en situacions concretes.
 • Mostrar els seus interessos i preferències amb l’actitud corporal i l’expressió verbal.
 • Identificar imatges que representin els animals de les activitats que es realitzen.
 • Establir una comunicació positiva entre educador/a i alumne.


ACTIVITATS

 • Activitat 1 (de 3 a 4 anys) Quin so fa cada animal?
Aquesta activitat tracta de que els nens/es relacionin els sons amb els animals corresponents. Per comprovar si els infants tenen algun coneixement previ, realitzarem preguntes sobre els animals que estiguin relacionats amb l’activitat. Per exemple, podríem preguntar si coneixen a la vaca, si han vist alguna algun cop, si saben quin so fa, etc. A partir d’aquí portaríem a terme l’activitat. L’educador/a explicarà amb un llenguatge coherent i entenedor l’activitat a realitzar. Cada infant l’haurà de fer seguint un ordre, s’aproparà a la pissarra digital i amb el dit haurà de prémer a un so per escoltar-lo i identificar-lo i en acabat el relacionarà amb la imatge de l’animal, i així amb la resta d’imatges. Si algun nen/a li costa els companys podran ajudar sempre i quan ho digui el/la mestre/a. Aquesta activitat té una dificultat adequada per a la edat a la qual va adreçada. Està composta per quatre imatges amb el seu so corresponent, una vegada l’activitat ha estat realitzada satisfactòriament, s’afegiran noves imatges i es podrà augmentar la dificultat.

 • Objectius:
 • Desenvolupar l’atenció
 • Treballar l’escolta
 • Identificar el sons de cada animal.
 • Treballar la coordinació òcul-manual
 • Treballar el llenguatge
 • Potenciar el treball en equip
 • Afavorir el treball en equip
 • Saber relacionar el so amb l’animal adequat
 • Estimular el sentit de l’oïda


 •  Activitat 2 (de 4 a 5 anys) Fem memòria!

En aquesta activitat l’objectiu principal és que treballin la memòria. Hi hauran tres imatges diferents però cadascuna estarà repetida un cop, per tant n’hi hauran sis. Els infants hauran de tocar la imatge per veure quin animal és i a continuació destaparan una altra, si coincideix tindrem la parella i sinó ho és hauran d’anar destapant fins que les emparellin totes. Si l’infant té alguna dificultat l’educador/a i/o els companys l’ajudarà. Quantes més vegades és treballi aquesta activitat, a poc a poc es podrà augmentant la quantitat d’imatges que creiem adequades per a que sigui més complexa. La finalitat és que destapin la menor quantitat de vegades les imatges i encertar a la primera.

 • Objectius:
 • Potenciar la memòria
 • Relacionar imatges iguals
 • Desenvolupar la memòria fotogràfica
 • Afavorir l’agilitat mental
 • Augmentar l’atenció
 • Treballar la coordinació òcul-manual
 • Desenvolupar la confiança
 • Incrementar la socialització amb els companys


 • Activitat 3 (de 5 a 6 anys) Realitzem un trencaclosques
En aquesta última activitat hem utilitzat una imatge d’una granja, on recull un conjunt de diferents animals, la imatge està trencada en quatre peces per a que els nens/es l’ordenin. L’infant haurà d’anar movent amb el dit les peces fins formar el trencaclosques. Es fixarà amb els colors per relacionar les imatges fins formar-ne una. Una vegada realitzada l’activitat analitzarem com ha anat i mirarem si s’han complert els objectius d’aprenentatge.

 • Objectius:
 • Conèixer els animals que formen part d’una granja
 • Afavorir l’atenció i la percepció dels infants
 • Potenciar la percepció visual
 • Augmentar la imaginació
 • Afavorir la coordinació entre les peces
 • Treballar la comunicació entre professor i alumne.


AVALUACIÓ

En cada activitat tindrem en compte alguns dels aspectes següents: la rapidesa en que s’ha desenvolupat, l’atenció dedicada, la motivació dels nens/es, el seu interès, el ritme d’aprenentatge de cada infant, la relació amb els companys, les habilitats de cada un d’ells, la durada de l’activitat, la dificultat que ha tingut, si ha hagut algun problema d’aprenentatge, la comunicació, el llenguatge verbal utilitzat, etc.
Tots aquests aspectes seran importants a l’hora d’avaluar l’activitat, per tant cal que l’ educador/a els tingui present alhora de realitzar qualsevol activitat. Per tal de fer una bona avaluació, abans haurem de realitzar un detallada observació i anotar aquells aspectes que ens hagin cridat l’atenció, i, per acabar es milloraran aquells que ho necessiten per altres de millors.

CONCLUSIÓ

Totes les activitats que hem elaborat es realitzen a través de les noves tecnologies i és important i interessant que els infants des de petits aprenguin d’una manera divertida i motivadora. Les activitats tenen una finalitat educativa positiva per l’aprenentatge dels infants., és a dir, l’educació és la base de l’ aprenentatge
Per aquesta raó creiem que cada vegada hi haurà més innovació relacionada amb l’educació.


Aquí us deixem el projecte, esperem que us agradi!  ;)
domingo, 7 de noviembre de 2010

Cooperació entre familia i escola, fonamental per l'èxit acadèmic.

Pares i docents comparteixen el mateix objectiu: educar als alumnes. Però de vegades el camí que prenen els uns i els altres per aconseguir-ho difereix de forma substancial i és contradictori. Per aconseguir la mateixa meta, el centre ha d'afavorir la participació dels progenitors i proporcionar-los els mitjans necessaris per estrènyer els vincles amb els membres de la comunitat educativa. La cooperació és fonamental perquè el desenvolupament acadèmic de l'estudiant sigui coherent. Els pares han d'implicar-se en el funcionament de l'escola i participar en les activitats comunes que es proposin.

Tots dos comparteixen la responsabilitat de l'educació de fills i alumnes. Les dues parts han de cooperar i relacionar-se perquè la trajectòria acadèmica del nen es desenvolupi de forma coherent i en una mateixa adreça.

Totes les investigacions i estudis realitzats entorn de les relacions entre família i escola posen de manifest que mantenir un vincle estret i de participació té un important impacte en els resultats educatius de l'estudiant. S'ha de considerar llavors la cooperació entre pares, docents i centre escolar com una eina efectiva per frenar el fracàs educatiu i aconseguir l'èxit acadèmic.

Paper del centre

En ocasions, els docents es queixen que les famílies no mostren interès suficient per l'educació dels seus fills o no col·laboren tant com s'espera d'ells. Però posa el centre els mitjans necessaris per a aquesta cooperació? L'escola té un paper primordial per aconseguir que el vincle entro els membres de la comunitat educativa sigui més estret.

L'objectiu principal ha de ser fer sentir als pares que són parteix integrant del centre. Per aconseguir-ho, cal explicar-los des del primer moment el lloc destacat que ocupen en el procés educatiu dels seus fills i la continuïtat que han de donar a les seves cases al treball que es desenvolupa a l'escola. És essencial mantenir a les famílies informades sobre el projecte acadèmic del centre, els canvis que en ell s'aprovin i les activitats que s'organitzen durant el curs.

L'escola és responsable del desenvolupament i implantació de canals de participació familiar que facilitin el contacte entre pares, docents i adreça, més enllà de les tutories o altres trobades formals habituals: tallers, escola de pares, festes escolars o xerrades de professionals, entre uns altres. És important que aquestes activitats es planifiquin en horaris i dates en els quals puguin participar un major nombre de progenitors, sense que hagin de desatendre les seves obligacions laborals.

Implicació dels pares i docents
Els pares i professors són els principals actors en el procés de cooperació entre família i escola. Tots dos han de mantenir una actitud oberta i de participació per aconseguir que la comunicació sigui fluïda i eficaç.
Pautes per a pares
 • Atendre la demanda de tutories o sessions individuals dels docents. Preparar amb antelació les entrevistes perquè siguin el més fructíferes possibles.
 • Respectar la figura del docent i valorar les seves opinions i recomanacions respecte al desenvolupament acadèmic o social de l'estudiant.
 • Implicar-se en les tasques escolars de l'alumne a casa i informar als tutors si sorgeixen problemes importants en la seva realització.
 • Informar als docents o al centre de qualsevol alteració familiar o de la llar que pugui influir en el desenvolupament acadèmic de l'estudiant.
 • No banalitzar davant dels fills les activitats escolars o emetre crítiques negatives sobre els docents en la seva presència.
 • Participar en la mesura de les seves possibilitats en les activitats extraescolars que proposi el centre.

Pautes per a professors
 • Interessar-se per la situació familiar de l'alumne per obtenir la informació necessària que li ajudi a atendre les seves necessitats individuals.
 • Escoltar les inquietuds dels pares i proposar-los solucions i idees educatives per implementar a casa amb els seus fills.
 • Utilitzar amb ells un llenguatge adequat i comprensible que els permeti entendre els conceptes que es tracten.
 • Fer ús de la informació i idees que els transmeten els pares.
 • No cridar sempre a les famílies per formular queixes, sinó també per mostrar la seva satisfacció pel bon comportament o els resultats positius de l'alumne.
 • Adoptar acords conjunts sobre les estratègies acadèmiques més adequades per millorar o mantenir el rendiment acadèmic de l'estudiant.

viernes, 5 de noviembre de 2010

El club dels tarraconins

Nineta
El club dels tarraconins és una iniciativa de l’Ajuntament de Tarragona per generar un espai de relació entre els nens i nenes de la ciutat. Està adreçat als nens/es entre 3 i 12 anys. A més a més, els tarraconins es poden apuntar al club on rebran un carnet de soci, estaran informats de les activitats més interessants que es fan a Tarragona per a vosaltres i les vostres famílies i a més rebreu regals molt especials!!!
Ivori
Hi ha dos personatges principals la Nineta i l’Ivori que vinculen les múltiples activitats. A més a més hi ha una página web plena de jocs, informació, avantatges, regals, música, contes... i moltes altres sorpreses més.
Web dels tarraconins: http://www.tarraconins.cat/


Què fan aquest cap de setmana?Agenda


El Club dels Tarraconins visitem L’Albada.
Inici: 05/11/2010 18:00 - Fi:05/11/2010 20:30
Lloc: Asoc. de Veïns L’Albada de Tarragona C/ Baro Pierre Coubertaine, 18 b.

Club de lectura infantil
Inici: 06/11/2010 10:15 - Fi:06/11/2010 14:00
Lloc: Biblioteca pública de Tarragona

Fem parlar les pedres!
Inici: 07/11/2010 11:00 - Fi:07/11/2010 13:00
Lloc: MNAT
Vine al museu en família. Pots fer una gran descoberta!

Rita la rinxols i els tres óssos.
Inici: 07/11/2010 12:00 - Fi:07/11/2010 13:00
Lloc: Auditori Fundació Caixa Tarragona
Titelles amb la Companyia Binixiflat teatre de Titelles.

L'altra mirada.
Inici: 07/11/2010 12:00 - Fi:07/11/2010 14:00
Lloc: Sala Trono

A la vora del mar els avis conten contes
Inici: 07/11/2010 12:00 - Fi:07/11/2010 14:00
Lloc: Museu del Port de Tarragona

Visita guiada a l'exposició "Cambodja, terra d'esperança"
Inici: 07/11/2010 17:00 - Fi:07/11/2010 19:00
Lloc: CaixaForum
Exclusiu per a socis tarraconins, a CaixaForum

El fil del Mite
Inici: 07/11/2010 18:00 - Fi:07/11/2010 20:00
Lloc: CaixaForum Tarragona
Arts escèniques familiar

viernes, 29 de octubre de 2010

Castanyes, panallets i moniatos!

Hola a tots i a totes!!Tots Sants ja arriba i per això hem de preparar castanyes, panallets i moniatos per a què sigui una autèntica castanyada!
Avui, hem preparat a casa els panellets i ens han quedat deliciosos!És fàcil de fer tot i que és una mica laboriós!
Castanyes, panellets, moniatos i moscatell
Aquí us deixo la recepta que nosaltres hem utilitzat volem comprobar els bons pastissers que són:Panellets amb base d’ametlla
- 1 quilo d’ametlla en pols
- 1 quilo de sucre 
- 200-300 grams de patata bullida
- 2-3 llimones

Complements de la massa
- 1 o 2 llimones
- 300-400 grams de xocolata negra fondant

Per guarnir:
- 6-8 ous
- 100-200 grams de pinyons
- 100-150 grams d’ametlla ratllada i/o picada
- 25 grams d’ametlles senceres torrades
- 30-50 grams de fideus de xocolata
- 300-400 grams de xocolata negra fondant

- una mica de margarina
- farina
- paper d’alumini
- 1 ratllador
- una superfície de marbre
- 1 forn
- 1 espremedora
- 1 pinzell
- 1 bol i 1 forquilla per batre els ous
- 1 safata pel forn

Per fer la massa de massapà

Abans de res, es recomana fer la massa un dia abans de la preparació dels panellets. Una vegada dit això comencem.
Unta amb margarina una superfície llisa com ara el marbre de la cuina. Tira l’ametlla i el sucre i barreja-les bé. Després, afegeix la patata bullida, i aconsegueix fer una massa lligada amb tots aquests ingredients. Per acabar, ratlla la llimona amb el ratllador i afegeix-la a la massa. Una vegada estigui tot ben lligat pots començar a donar forma als panellets.

Per fer la massa de xocolata

Ratlla la xocolata fondant amb el ratllador i afegeix-la a la massa del massapà. La quantitat és al gust, però la idea és que la massa quedi ben fosca perquè tingui gust a xocolata.

Per fer la massa de llimona

Perquè tingui gust a llimona només cal afegir el doble de llimona ratllada i el suc exprimit amb l’espremedora. Però ves amb compte que la massa no agafi un gust massa amarg. Si et queda massa àcida, es pot rebaixar el gust afegint més sucre.

I ara...a fer els panellets!!!

Una vegada lligada la massa de massapà, o de xocolata o de llimona, només cal que facis les boletes, les enfarinis i les untis amb la clara muntada.
De pinyons
Deixa els pinyons en repòs amb clara d’ou, posa els pinyons a la massa, els pintes amb rovell i ja estan llestos per ficar-los al forn.
D’ametlla ratllada i/o picada
Fas el mateix que amb els de pinyons, però amb l’ametlla ratllada o picada.
D’ametlla sencera
Afegeixes l’ametlla sencera torrada a sobre, i també la pintes amb rovell d’ou.
De llimona
Per a aquest panellet no es necessita cap extra. Només amb la massa de llimona, li dones la forma que vulguis, el pintes amb rovell i al forn.
De xocolata
Aquests panellets són una mica diferents. Abans de guarnir-los han de passar pel forn. Una vegada fets, es deixen refredar, s’hi aboca la xocolata fondant desfeta (si vols es pot desfer al microones amb una mica d’aigua o de llet) i s’arrebossen amb els fideus de xocolata.

Per ficar-los al forn...

Abans de ficar els panellets al forn cal preparar la safata i cobrir-la amb paper d'alumini. Es aconsellable afegir una mica de farina perquè no s’enganxin.
Escalfa el forn durant una estona abans de ficar els panellets. Després, deixa que es coguin a una temperatura mitja-alta uns deu minuts. De totes maneres, abans de treure’ls, demana-li a una persona gran que comprovi que estan fets. 
I un cop cuits, cal deixar-los refredar, i menjar-se’ls després d’unes hores. Tindreu prou paciència?

Els nostres panellets!