adelgazar

jueves, 14 de octubre de 2010

HOT POTATOES


¿Que són?


                        

És un conjunt de diferents eines per elaborar continguts digitals. Es va crear a la Universitat de Victòria (Canadà).
Són recursos interactius, que ens serveixen per realitzar exercicis didàctics a través de webs. Els exercicis que es creen tenen una resposta curta, selecció múltiple, omplir els buits i encreuaments.
A més a més es poden crear exercicis de qualsevol idioma, dissenyar i personalitzar quasi totes les característiques dels programes.

Què conté aquest programa?

- J. ClOZE: genera un text amb buits en blanc on hem d’introduir les paraules que falten



En aquesta aplicació, la farem servir per omplir els buits d’una frase, o paràgraf.
El primer que hem de fer és posar el títol, després en la part de sota hem d’escriure el nostre missatge, una vegada acabat aquest hem de prèmer el botó “auto-huecos” i el programa ens assignarà de forma automàtica les paraules que s’oculten deixant espai per que l’alumne les pugui completar. Aquesta aplicació també la podem realitzar manualment, seleccionant la paraula que volem que desaparegui.



-  J-QUIZ :  En aquesta aplicació es crearan qüestionaris per contestar a una pregunta o definir una qüestió, que la seva resposta sigui una frase o paraula curta. Serveix per la preparació d'exercicis tipo text amb elecció de múltiples respostes.




Aquest test pot ser de quatre tipus:

       - Resposta múltiple: se selecciona una única resposta correcta
       - Resposta curta: s'escriu la resposta en una casella
       - Híbrida: combinació de les dues anteriors
       - Multiselecció: s'han de seleccionar varies respostes d'una llista

- J.Cross: És una eina de Hot Potatoes que s'utilitza per crear puzzles de mots encreuats. En cada quadre s'introdueix una lletra en sentit horitzontal o vertical.


jcross1.JPG (33213 bytes)


- J. Mix: Aquesta opció serveix per crear frases més o menys llargues que el programa desordena i l'alumne les ha d'ordenar.

                     - lletres d'una paraula
                     - paraules o altres elements en una frase
                     - frases en un text




 - J. Match: Serveix per preparar un exercici en el que l'alumne ha d'unir una categoria d'opcions a l'altra, situades en dos columnes diferents.



 



- Comentari: Trobem que aquesta eina de treball és un material molt didàctic, motivador alhora que aprenen i utilitzen les noves tecnologies. Són exercics pràctics fàcils de realitzar, i dinàmics on els alumnes practiquen els continguts donats a classe prèviament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario